درباره مُهر ناتی


درباره مُهر ناتی


ترجمه ناتی


ترجمه ناتی مختص کشورهای استرالیا و نیوزلند است و توسط مترجمین تائید شده سازمان ناتی استرالیا انجام میشود. مدارک ترجمه شده توسط مترجمین ناتی نیازی به تاییدات رسمی مقامات دیگر ندارند و قابل ارائه به تمامی مراجع در استرالیا و نیوزلند هستند.

مهر ناتی چیست؟


مترجمینی که تحت عنوان مترجم ناتی در زمینه ی ترجمه مدارک جهت مهاجرت به استرالیا فعالیت می نماید، نزد مقامات استرالیایی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. به همین جهت مدارکی که جهت ترجمه ناتی سپرده می شود، برای کشور مقصد، یعنی استرالیا، از اعتبار بیشتری نسبت به یک دارالترجمه رسمی داخلی برخوردار است. به بیان ساده تر مهر ناتی برای امور مهاجرت به استرالیا، از اعتبار بیشتری نسبت به مهر دادگستری و وزارت امور خارجه دارد.

مهر ناتی مختص مترجمین قسم خورده کشور استرالیا است که مخفف The National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd می باشد و در کشور استرالیا و نیوزلند دارای اعتبار است.

مزایای ترجمه با مهر ناتی چیست؟


در ترجمه naati به علت عدم نیاز به تایید مدارک شما توسط دادگستری و وزارت امور خارجه، هزینه ای بابت تاییدات نمی پردازید و علاوه بر صرفه جویی قابل توجه در هزینه های شما، پروسه ترجمه بسیار سریع تر انجام می پذیرد. ضمن اینکه مدارکی که به هردلیلی توسط دادگستری و وزارت خارجه قابل تایید نیستند، با درج مهر ناتی در ترجمه این مدارک، حکم ترجمه رسمی و اعتبار بخشیدن برای مدارک شما را دارد..


برای اعتبار بخشی به مدارک ترجمه شده با مهر ناتی، موارد زیر باید توسط مترجم ناتی رعایت شوند:

* مهر ناتی باید با نام و کد یکتای مترجم و همینطور جهت ترجمه (مثلا فارسی به انگلیسی) همراه باشد.
* مهر و امضاء مترجم و همینطور تاریخ ترجمه باید در همه صفحات ترجمه وجود داشته باشند.
* در پایان هر مدرک ترجمه، مترجم باید صحت ترجمه را گواهی کند. به طور مثال، نوشته زیر یک نوع گواهی مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا است:

"This is to certify that the present translation is accurate and complete and that the translator is competent to translate"


مدت زمان اعتبار ترجمه ناتی


حقیقت امر این است که هیچ مرجعی در استرالیا شامل اداره مهاجرت یا سازمانهای ارزیابی مهارت، قانون خاصی درباره بازه زمانی اعتبار مدارک ترجمه شده با مهر ناتی ندارند ولی پیشنهاد ما در این باره از قرار زیر است:


* ترجمه مدارکی مانند شناسنامه، سند ملکی،‌موجودی بانکی و سایر مدارکی که ممکن است با گذر زمان، تغییر کنند باید تا حد امکان به روز باشد. به طور مثال، ارائه ترجمه به روز شناسنامه، به اداره مهاجرت استرالیا این امکان را میدهد که از آخرین وضعیت تاهل و تغییر نام متقاضیان مطلع باشد. مثال دیگر، لزوم به روز بودن مدارک مالی مانند اسناد ملکی و بانکی هستند که باید آخرین وضعیت مالی متقاضی را نشان دهند. چنانچه تاریخ ترجمه این نوع مدارک قدیمی باشند، ممکن است پروسه درخواست ویزا با مشکل روبرو شود.


* در مقابل، سخت گیری زیادی برای به روز بودن ترجمه مدارکی که با گذر زمان تغییر نمیکنند، وجود ندارد. یک مثال متداول، مدارک تحصیلی متقاضی هستند که معمولا سازمانهای استرالیایی، سخت گیری زیادی برای به روز بودن تاریخ ترجمه آنها ندارند. البته در بعضی موارد، ترجمه قدیمی این نوع مدارک هم رد میشوند و از متقاضیان، ترجمه جدید درخواست میشود.

اطلاعات مترجم در سایت رسمی ناتی


https://www.naati.com.au/online-directory/?require=translator&for=[657,861,1411]