نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی

نرخ نامه ترجمه رسمیبه تفکیک نوع اسنادبر اساس ماده 53 آئین نامه اجرایی (قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در محاکم و دفاتر رسمی) مصوب 1377/5/31 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی که به تفکیک نوع سند، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه تهیه و بر اساس پیشنهاد های دریافت شده؛بازنگری شده است؛ به شرح زیر ابلاغ و در تمامی دفاتر ترجمه رسمی لازم الاجرا میباشد.

* مبلغ 10000 تومان بابت هر انتقال در سند مالکیت به هزینه اضافه می شود.
* برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه، مبلغ ۵۰۰۰ تومان به هزینه های مذکور اضافه میشود.
* هزینه هر نسخه اضافی از ترجمه، در زمان مراجعه اول و همزمان با سفارش نسخه اولیه، ۲۵% هزینه ترجمه و در مراجعات بعدی‌، ۷۵% هزینه ترجمه لحاظ می‌شود.


هزینه مهر ناتی استرالیا 50000 تومان می باشد و خدمات برابراصل ، کپی و پرینت هر مدرک 40000 تومان میباشد.


انگلیسی (تومان)
ریزنمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم) 33,000، هر درس 1,350
ریز نمرات دانشگاه(هرترم) 36,000 + هر درس 1,350
کارت شناسایی 54،000
کارت معافیت 54،000
کارت ملی 54،000
شناسنامه 63،000
وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) 9،000
ابلاغیه،اخطار قضایی 72,000 + هر سطر متن 5,400
برگه مرخصی 72،000
توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی 66,000 + هر سطر متن2,700
جواز اشتغال به کار 66,000+ هر سطر متن 2,700
حکم بازنشستگی(کوچک) 66,000+ هر سطر توضیحات 2,700
دفترچه بیمه 75،000
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی 75،000
ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هرسال) 66,000+ هر درس 1,350
سند تلفن همراه 72،000
فیش مستری (کوچک) 66,000+ هر آیتم 900
کارت بازرگانی هوشمند 72،000
کارت عضویت نظام مهندسی 72،000
کارت نظام پزشکی 72،000
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 66,000+ هر نوبت تزریق 900
کارت پایان خدمت 72،000
گزارش ورود و خروج از کشور 66,000+ هر تردد 1,350
گواهی اشتغال به تحصیل 66,000+ هر سطر متن 2,700
گواهی تجرد، تولد ، فوت 72،000
گواهینامه رانندگی 72،000
گواهی ریز نمرات دانشگاهی 66,000+ هر سطر توضیحات 4,500
گواهی عدم خسارت خودرو 66,000+ هر سطر متن 4,500
گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی) 64,800+ هر سطر 4,500
گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی) 72,000
گذرنامه 84,000+ هر پرفراژ 4،500
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات 87,000+ هر سطر متن 2,700
اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی 97,500+ هر سطر متن اساسنامه 4,500
اوراق مشارکت و اوراق عرضه 108،000
انواع قبض(مالیات،پرداخت بیمه،آب ، برق و ...) 90،000
برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی(هرصفحه) 126،000
برگه آزمایش پزشکی 90،000
برگه جلب، احضاریه 102,000+ هر سطر متن4,500
برگه سابقه بیمه تامین اجتماعی 102,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 4,500
پروانه دائم پزشکی 102،000
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی 108،000
پروانه نشر و انتشارات 108،000
پروانه وکالت 108،000
پرینت های بانکی کوچک(تا 10 سطر) 99,000+ هر تراکنش بانکی 1,350
تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی(کوچک) 97,500+ هر سطر متن 4,500
ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع 102,000+ هر سطر متن 2,700
جواز دفن 97,500+ هر سطر متن 3,000
جواب کسب 111،000
ریز مکالمات تلفن 82,500+ هر سطر تماس تلفنی 1,350
سر فصل دروس 97,500+ هر سطر توضیحات درس 4,500
سند وسائط نقلیه 112,500+ هر سطر توضیحات 4,500
فیش حقوقی 97,500+ هر آیتم ریالی 900
کارت مباشرت 108،000
کارنامه توصیفی ایتدائی 100,500+ هر نیم سطر توضیحات 2,250
گواهی ها(سایز A5) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر 97,500+ هر سطر متن گواهی 2,700
گواهی ها(سایز A4) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر 97,500+ هر سطر متن گواهی4,500
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا 108،000
گواهی فنی و حرفه ای 108،000
لیست بیمه کارکنان کوچک 97,500+ به ازای هر نفر کارکنان 900
آگهی تأسیس (ثبت شرکت¬ها، روزنامه رسمی) 130,500+ هر سطر متن 2,250
اجاره نامه، بنچاق و صلح¬نامه محضری (قدیم) 130,500+ هر سطر متن 6,750
قرارداد بیمه 130,500+ هر سطر متن قرارداد 6,000
بیمه شخص ثالث 132,000+ هر سطر توضیحات3,750
ترازنامه شرکتها،اظهارنامه مالیاتی 150،000
پروانه پایان کار ساختمان (هرصفحه) 144،000
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 144،000
پروانه مهندسی 144،000
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق 144,000+ هر سطر توضیحات 2,700
قرارداد استخدامی 130,500+ هر سطر متن قرارارد 4,500
کارت شناسایی کارگاه 138،000
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) 130,500+ هر سطر متن گواهی 3,750
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) 130,500+ هر سطر متن گواهی 5,250
گواهی حصر وراثت 130,500+ هر سطر متن 6,750
مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری 157,500+ هر سطر توضیحات موضوع 4,500
موافقت اصولی 130,500+ هر سطر متن 5,400
دفترچه وکالت 135,000+ هر پرفراژ 8,250
تعهدنامه 180,000+ هر سطر متن 4,500
اوراق محضری(نعهدنامه، رضایت نامه،استشهاد نامه، اقرارنامه) 180,000+ هر سطر متن 4,500
بارنامه 183,000
برگ سبز گمرکی(هرصفحه) 169,500
برگ نظریه کارشناسی ملک 180،000
پروانه بهره برداری (پشت و رو) 172،500
جواز تاسیس 171،000
سند ازدواج یا رونوشت آن 175,500+ هر سطر مهریه 2,700
سند مالکیت (دفترچه ای) 171,000+ هر سطر توضیحات 2,700
هر نقل و انتقال، رهن و غیره 18،000
قیم نامه 166,500+هر سطر متن 2,250
مالیات بر ارث 162,000+ هر نیم سطر 2,250
وکالتنامه (سایز A4) 189,000+ هر سطر متن مورد وکالت 6,750
وکالتنامه بزرگ (سایز A3) 162,000+ هر سطر متن وکالتنامه 8,250
اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو ) 252،000
اوراق قضایی(دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) 228,000+ هر سطر متن 4,500
سند طلاق یا رونوشت آن 202،500
سند مالکیت (تک برگی) 210,000+ هر سطر توضیحات 2,700
قرارداد 189,000+ هر سطر متن قرارداد 4,500
هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه 3،500

Translate today
It's extra fast, easy & for a low cost