تیم ما

تیم حرفه ای از مترجمین مجموعه ما

در این بخش با تیم ما در بخش ترجمه رسمی ناتی آشنا شوید. افراد تیم ناتی با تجربه حرفه ای در حوزه ترجمه در خدمت شما مشتریان عزیز می باشند.
جناب آقای کامران افشار

مترجم رسمی ناتی
سرکار خانم سحر شیری

مترجم و مدیر مسئول دفتر ترجمه
جناب آقای حامد صحت

مترجم و مسئول دفتر ترجمه
جناب آقای سپاسی

مترجم
21
سرکار خانم فرنگیس رحیق

مترجم
سرکار خانم لیلا عباسیان

مترجم
سرکار خانم سپیده طالبی

مترجم
وی ترنس

دفتر ترجمه
خالیخالی
خالیخالی
سلکت ویزا

دفتر ترجمه
ازی ایمیگریشن

دفتر ترجمه